x

CONTACT US

CONTACT US

MONDAY :9.00 AM – 5.00 PM TUESDAY :9.00 AM – 4.00 PM WEDNESDAY :10.00 AM – 5.00 PM WEDNESDAY :9.00 AM – 2.00 PM FRIDAY :11.00 AM – 5.00 PM SATURDAY :9.00 AM – 5.00 PM SUNDAY : :CLOSE –

GET IN TOUCH

  • +972 3 5452070
  • office@lns-law.co.il
  • 6 Wissotsky St. , Tel Aviv, Israel

משפט מסחרי

 

ניסיונו הרב של המשרד בעסקאות מסחריות, כולל, בין היתר, עסקאות מיזוגים ורכישות (Mergers and Acquisitions) בארץ ובעולם, הקמת שותפויות לרבות מיזמים משותפים (Joint Ventures) וייצוג חברות היי-טק בשלבים השונים.

מיזוגים ורכישות הוא אחד מתחומי הליבה המרכזיים בו עוסק המשרד ולמשרד ניסיון צבור של שנים רבות בעסקאות אלו. המשרד מייצג באופן שוטף רוכשים וחברות בעסקאות M&A וביצע בהצלחה מרובה כמה מעסקאות ה- M&A הבולטות בישראל.

המשרד מספק קשת רחבה של שירותים משפטיים מסחריים ועסקיים לרבות הסכמי ייצור, הסכמי מו”פ, הסכמי רישיון, הסכמי שיווק והפצה וברשותו ידע נרחב, בקיאות וניסיון מעשי רב המשלב ניסיון משפטי ומסחרי כאחד.

המשרד מעניק ייעוץ משפטי וייצוג שוטף בתחום דיני החברות לרבות דיני ניירות ערך בחברות ציבוריות, מיזוגים ורכישות וכן ליווי משפטי צמוד לאורך שרשרת החיים של התאגיד. בין לקוחותיו של המשרד נמנים תאגידים ועסקים ישראליים ובינלאומיים, חברות תעשיה לרבות יצרני מזון מהמובילים במשק הישראלי, חברות פרסום בולטות בארץ ומהעולם ואנשי עסקים פרטיים.

כחלק משירותי המשרד הניתנים ללקוחותיו בתחום דיני החברות וניירות ערך, מעניק המשרד ללקוחותיו ייעוץ שוטף בנושא רגולציה בשוק ההון וממשל תאגידי, לרבות דיווחים לרשויות, ייעוץ לאורגני החברה בהתאם לרגולציה המשתנה, לרבות תיקונים לחוק החברות ודיני ניירות ערך, מתן שירותי מזכירות חברה וליווי משפטי שוטף לפעילותה.

כמו כן המשרד מסייע ומלווה גופים עסקיים ואנשי עסקים פרטיים בתחום המכרזים, בהליך הגשת ההצעות והמסמכים הרלוונטים, ניתוח ההסכמים וכינון התשתית לפעילות החדשה של הזוכים במכרז.

הלקוחות המסחריים של המשרד מפיקים תועלת רבה מהרקע הבינלאומי של הצוות המקצועי במשרד אשר הינו בעל היכרות עם הפרקטיקה והמשפט הזר, פרספקטיבות תרבותיות שונות ויכולות לינגוויסטיות המייעלות את השירות ומתן הייעוץ המשפטי.

המחלקה הזו מיוצגת ע”י: